Zarząd Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SKGA, które odbędzie się w środę, 9 czerwca 2021 roku o godz. 19:00 w restauracji Olimpijska 5 mieszczącej się na stadionie Miejskim w Gdyni.