Gdynia, 7 czerwca 2023

 

OŚWIADCZENIE MNIEJSZOŚCIOWYCH AKCJONARIUSZY ARKI GDYNIA SA

 

My, mniejszościowi akcjonariusze Arki Gdynia SA oświadczamy, iż wyrażamy sprzeciw wobec metod jakimi jest prowadzony Klub przez Prezesa Zarządu Pana Michała Kołakowskiego polegających na oddaniu faktycznego zarządzania Spółką swojemu ojcu, Panu Jarosławowi Kołakowskiemu, będącemu aktywnym menadżerem piłkarskim.

Nie zgadzamy się na kierowanie Klubem z tylnego fotela, na autorytarny styl zarządzania, na zrażanie do siebie ludzi oddanych Klubowi. Wyrażamy sprzeciw wobec braku poszanowania historii Klubu, naszych legend i wzorców dla młodzieży, na przedmiotowe traktowanie sponsorów, na dzielenie naszej społeczności, na brak rozwoju infrastruktury, wizji przyszłości dla młodych adeptów piłki nożnej, na brak wyników sportowych i motywacyjnej atmosfery nie tylko w pionie sportowym.

Wierzymy, że Arka to klub Gdyni, Kaszub i całej Północy.

Nasz Region to dom ludzi przedsiębiorczych, mądrych, aktywnych, do tego często mających żółto-niebieską krew. Wielu z nich jest z Klubem od dawna, na dobre i złe, oddanych miastu, w którym nie tylko płacą podatki ale też je promują i kochają.

Arka Gdynia może być zarządzana i kierowana przez Gdynian, właśnie tych, którzy na co dzień noszą herb Arki na sercu.

Nie potrzebujemy i nie chcemy, żeby klubem kierowali ludzie, którzy nie utożsamiają się z naszą filozofią, historią i wizją rozwoju. Doceniając rolę obecnych właścicieli w utrzymaniu Arki w profesjonalnej piłce w roku 2020 chcemy jak najszybszego odejścia Panów Kołakowskich z Arki, razem z ludźmi w pionie sportowym odpowiedzialnymi za złą atmosferę w Klubie i brak wyników.

Im szybciej się to wydarzy tym szybciej nasz ukochany Klub odzyska właściwy kurs i perspektywy rozwoju!

Naszym celem jest stała i stabilna pozycja w Ekstraklasie, nowoczesne obiekty treningowe, kreatywna współpraca ze wszystkimi, owocne szkolenie dzieci i młodzieży, promowanie miasta i regionu, dbanie i pielęgnowanie historii i walka o trofea. Jesteśmy gotowi wziąć ten obowiązek i honor na swoje barki.

Już za 6 lat Arka będzie miała 100 lat. Zróbmy jej najokazalszy prezent! Bądźmy zjednoczeni w tej walce o lepszą przyszłość, nie dajmy się więcej dzielić. Przyszłość Arki jest w naszych rękach. Arka Razem!

W związku z powyższym, na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Arka Gdynia SA, w dniu 26 czerwca 2023 roku, wszyscy akcjonariusze mniejszościowi zgłoszą wspólny wniosek o odwołanie Michała Kołakowskiego z funkcji prezesa zarządu Arka Gdynia SA.

 

 

Adam Przemysław
Czoska Mariusz
Delgas Mariusz
Ejsmond Club